Gwarancja

Sprzedawca udziela gwarancji na następujących warunkach:

 

§1.        Okres gwarancji

- akumulatory serii HZY i HZB – przeznaczone do pracy buforowej - 24 miesiące

- akumulatory przeznaczone do pracy cyklicznej - 12 miesięcy

- akumulatory serii HZS – 12 miesięcy

- ładowarki – 12 miesięcy

Okres gwarancji rozpoczyna się w chwili wystawienia przez Sprzedającego faktury lub paragonu.

 

§2.        Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie dostarczane akumulatory są:

- zgodne z zamówieniem,

- nowe, kompletne i nieużywane (chyba, że postanowiono inaczej),

- wolne od usterek materiałowych i wykonawczych.

 

§3.        Warunki udzielenia gwarancji:

1. Gwarancja zachowuje ważność o ile akumulator był magazynowany, zainstalowany i użytkowany (ładowany i rozładowywany) zgodnie z Instrukcją Obsługi i Instalacji akumulatorów HAZE Battery

a)       wystąpiły uszkodzenia elektryczne lub mechaniczne wskazujące na istnienie wad ukrytych,
b)       zgłoszenie reklamacyjne nastąpi  niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości w formie pisemnej na wyznaczonym formularzu  reklamacyjnym.

2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę akumulatorów HAZE posiadających wady fabryczne.

Za wady fabryczne uważa się:

a)       wycieki elektrolitu spowodowane nieszczelnością obudowy nie będące wynikiem działań zewnętrznych,
b)       zwarcia i przerwy w połączeniach wewnętrznych wynikłe w trakcie normalnej eksploatacji.

3. Rodzaj akumulatora winien być dopasowany do rodzaju pracy. W szczególności gwarancja nie obejmuje akumulatorów AGM pracujących w trybie cyklicznym.

4. Przy dostawie należy sprawdzić czy akumulatory nie mają uszkodzeń spowodowanych transportem. Należy szczegółowo opisać (zrobić zdjęcia jeśli to konieczne) jakiekolwiek uszkodzenia.

5. Akumulator nie zostanie uznany za wadliwy, jeśli jego pojemność w trakcie okresu gwarancyjnego nie spadnie poniżej 80% wartości znamionowej.

6. W przypadku pracy w temperaturze powyżej 25st.C, każde zwiększenie temperatury o 8st.C powoduje zmniejszenie okresu gwarancji o 50%.

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

8. Gwarancja traci ważność, jeżeli:

a) temperatura pracy przekroczy 71 st.C

b) akumulator był rozładowywany poniżej napięcia 1,6V/ogniwo

c) akumulator przestaje nadawać się do użytku pod wpływem siły wyższej

d) akumulator pracuje w połączeniu równoległym lub szeregowym z akumulatorem innego producenta

e) akumulator okazuje znamiona zasiarczenia płyt, będącego wynikiem zbyt głębokiego rozładowania, pozostawieniu akumulatora w stanie rozładowanym lub ładowania do zbyt wysokiego napięcia

f) do zacisków wewnętrznych baterii zostaną podłączone urządzenia mające wpływ na rozkład napięć na poszczególnych akumulatorach

g) wystąpią uszkodzenia spowodowane niewłaściwym stosowaniem lub zaniedbaniem

h) zostaną podjęte próby naprawy przez osoby nieuprawnione lub nastąpi zerwanie plomby.

 

§4.        Realizacja

- Podstawą do uznania reklamacji jest przedstawienie faktury/paragonu zakupu oraz dostawa do serwisu Sprzedawcy reklamowanego akumulatora, posiadającego oryginalne oznaczenie numeru serii oraz hologram z kolejnym numerem, po uprzednim przesłaniu kompletnie wypełnionego wyznaczonego formularza reklamacyjnego

- Dostawa do serwisu Sprzedawcy reklamowanego akumulatora winna nastąpić w ciągu 10 dni od powiadomienia o jej konieczności, jest to konieczne aby zapobiec utrwaleniu występującej wady.

- Akumulatory podlegające gwarancji zostaną naprawione lub wymienione na nowe na koszt Sprzedawcy.

- Sprzedawca nie pokrywa ewentualnych kosztów demontażu i montażu.

- Termin rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego objętego gwarancją wynosi 14 dni od daty dostarczenie wypełnionego formularza gwarancyjnego oraz przedmiotu reklamacji do serwisu Sprzedawcy.

- Niniejsza gwarancja stanowi jedyną odpowiedzialność gwarancyjną Sprzedawcy wobec klientów instytucjonalnych / firm

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl